:: دوره 2، شماره 1 - ( بهار 1393 ) ::
جلد 2 شماره 1 صفحات 74-66 برگشت به فهرست نسخه ها
تیم سلامت در مراقبتهای بهداشتی اولیه: عوامل تسهیلگر و موانع موثر بر کارکرد اثربخش
وحید یزدی فیض آبادی1، مینا انصاری2، مصطفی امینی رارانی3، احمد نقیب زاده تهامی4، علیرضا حیدری*5
1- دانشجوی دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان،
2- کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
3- انشجوی دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
4- ارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
5- دانشجوی دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران ، alirezaheidari7@gmail.com
چکیده:   (4440 مشاهده)
مقدمه: مراقبتهای بهداشتی اولیه، نقش گسترده ای در اصلاحات نظام سلامت کشورهای جهان بویژه کشورهای در حال توسعه ایفا می کنند. یکی از ارکان کلیدی برای توسعه این مراقبتها، تیم های مراقب بهداشتی اولیه می باشد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل تسهیلگر و موانع موثر بر کارکرد اثربخش این تیمها انجام پذیرفت. روش: مطالعه حاضر از نوع مروری بوده که در آن مقالات مرتبط با موضوع از سایت های معتبر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. پایگاه اطلاعاتی داخلی و خارجی با استفاده از کلیدواژه های مناسب مربوط به عوامل تسهیلگر و موانع موثر بر کارکرد تیم سلامت مورد جستجو قرار گرفتند و پس از بررسی های منظم و طبقه بندیهای مشخص در قالب جداول توصیفی ارائه گردید. یافته ها: مهمترین عوامل تسهیلگر در کارکرد اثربخش تیمهای مراقب بهداشتی اولیه عبارت بودند از: اهداف روشن، سیستم های مدیریتی و بالینی، تقسیم کار، نزدیکی جغرافیایی، آموزش، ارتباطات، حل تعارض، انسجام، مشارکت، رضایت و جذابیت شغلی، محیط کار، پیشرفت شغلی، روحیه همدلی، اندازه و ترکیب حرفه ای، ثبات تیم، حمایت سازمانی، ترغیب نوآوری، جلسات منظم، نظام ارزشیابی عملکرد و بازخورد، رقابت، رهبری و اعتماد متقابل. بعلاوه مهمترین موانع برای کارکرد اثربخش تیمها در مطالعات عبارت بودند از: رهبری ناکارآمد، ارتباطات ضعیف، ضعف تصمیم گیری، اهداف مبهم، تعارض مخرب، ابهام در نقشها، ترکیب ناهمگون، مکانیسم های تشویقی نامناسب، دانش ناکافی اعضا. بحث و نتیجه گیری: به منظور بهبود وضعیت کار تیمی در نظام سلامت، برگزاری کارگاهها، توانمندسازی مردم، تشویق همکاریهای بین بخشی با تأکید بر عوامل تسهیلگر و موانع موثر بر کارکرد اثربخش تیم سلامت پیشنهاد می گردد. 
واژه‌های کلیدی: تیم سلامت، مراقبتهای بهداشتی اولیه، تسهیلگر، موانع، کارکرد اثربخش، تداوم مراقبت
متن کامل [PDF 157 kb]   (2269 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1393/11/28 | پذیرش: 1393/11/28 | انتشار: 1393/11/28


XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 1 - ( بهار 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها