:: دوره 1، شماره 1 - ( پاییز 1392 1392 ) ::
جلد 1 شماره 1 صفحات 38-46 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان مراکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
حجت شیخ بردسیری1، محسن امینی زاده*2، لیلا والی3، مهدی علی اسماعیلی4، قاسم امینی زاده5، عباس امینی زاده
1- 1- کارشناس ارشد پرستاری،کارشناس آموزش و پژوهش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کرمان
2- 2- کارشناس ارشد مدیریت،مسئول پژوهش مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی کرمان
3- 3- استادیارگروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد بهداشت ،دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
4- 4- کارشناس ارشد مدیریت، مسئول روابط عمومی مرکزمدیریت حوادث وفوریت های پزشکی کرمان
5- 5- کارشناسی ارشد مردم شناسی،مسئول علوم اجتماعی،فرمانداری کرمان
چکیده:   (6826 مشاهده)
مقدمه: امروزه تعهد سازمانی به عنوان یک مفهوم جهانی در مدیریت منابع انسانی و توسعه سازمانی مورد توجه قرار گرفته و ارتقای آن، کلید اصلی موفقیت مدیریت هر سازمان به شمار می رود. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی پرسنل فوریت های پزشکی کرمان است. مواد و روشها:پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که در سال 1390انجام شد. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد و تعداد نمونه ها 200 نفر بود. برای انجام پژوهش، از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری مشتمل بر 20 سوال و چهار مولفه و پرسشنامه تعهد سازمانی مشتمل بر 24 سوال و در سه مولفه استفاده گردید. از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. یافته ها:ی از بین عوامل کیفیت زندگی مولفه فرصت پرورش مهارت ها و یادگیری مستمر بالاترین میانگین (3/3) و مولفه حقوق و مزایای مادی کمترین میانگین(0/2)به خود اختصاص داد و از بین عوامل تعهد سازمانی مولفه تعهد هنجاری بالاترین میانگین(5/3) و مولفه تعهد عاطفی کمترین میانگین(3/3) را به خود اختصاص داد. بین کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی ارتباط معنی داری مشاهده شد(45/0 r=). همچنین بین تمامی عوامل کیفیت زندگی کاری به جزء حقوق و مزایای مادی با تعهد سازمانی در سطح 01/0p< ارتباط معنی داری مشاهده شد. بحث و نتیجه گیری :نتایج تحقیق بیانگرآن است که برای بالابردن کیفیت زندگی کاری و تعهد کارکنان دراورژانس فوریتهای پزشکی باید به جنبه های مشارکت وپرورش مهارتها و یادگیری مستمرکارکنان وامنیت شغلی کارکنان بیشتر تاکید گردد بدین ترتیب می توان امید داشت میزان تعهد سازمانی آنان بهبود یابد.
واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی، فوریت های پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
متن کامل [PDF 155 kb]   (2120 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1393/8/5 | پذیرش: 1393/8/5 | انتشار: 1393/8/5


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 1 - ( پاییز 1392 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها