:: دوره 3، شماره 3 - ( 5-1397 ) ::
جلد 3 شماره 3 صفحات 14-23 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با شاخص های عملکردی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد
محسن پاکدامن*، سارا گراوندی، نعیمه کیقبادی، سید محمد اسماعیل
چکیده:   (736 مشاهده)
مقدمه: برنامه‌های کیفیت، بیمارستان‌ها را در جمع‌آوری، تحلیل و گزارش داده‌ها با در نظر گرفتن پیشرفت در هر یک از سطوح کیفیت تشویق می‌کند. در مطالعه حاضر با بررسی ارتباط بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با شاخص‌های عملکردی در بیمارستان‌های منتخب شهر یزد، می‌توان جهت بهبود کیفیت و ایمنی بیماران در راستای بهبود شاخص‌های عملکردی هرکدام از بیمارستان‌ها برنامه‌ریزی کرد
.
روش‌کار: مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی بود. در این پژوهش مدیران داخلی، مدیران پرستاری، اعضای کمیته بهبود کیفیت و ایمنی و اعضای دفتر حاکمیت بالینی از بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه QPS استفاده شد. داده‌های مرتبط به شاخص‌های عملکردی بیمارستان‌ها به شیوه‌ی مصاحبه و مشاهده جمع‌آوری شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده آزمون t برای نمونه‌های مستقل و در نرم‌افزارSPSS  نسخه 18 انجام گرفت
.
یافته‌ها: حداکثر میانگین امتیازات بهبود کیفیت و ایمنی بیمار(QPS) ، متعلق به بیمارستان 1 و 2 (1/60) و حداقل میانگین امتیازات مربوط به بیمارستان 4 برابر با (4/54) بود. بیمارستان‌های 1 و 2 در گروه اجرای خوب استانداردهای QPS بیمارستان‌های  3 و 4 در گروه اجرای متوسطQPS  قرار گرفتند. ارتباط معناداری بین نمره بهبود کیفیت و ایمنی بیمار در بیمارستان‌های مورد مطالعه با شاخص‌های عملکردی آن‌ها وجود داشت (.(p-value<0.05

نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر 2 بیمارستان از لحاظ اجرای رهبری و برنامه‌ریزی در گروه متوسط قرار داشتند. مدیران و اعضای دفتر بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی، به‌منظور پیشرفت و ترقی بیشتر اجرای استانداردهای حیطه‌های بهبود کیفیت و ایمنی بیمار، باید برنامه‌های عملیاتی مناسب با عملکرد بیمارستان را جهت اجرای استانداردهایQPS  طراحی کنند.
 
واژه‌های کلیدی: بهبود کیفیت، ایمنی بیمار، شاخص‌های عملکردی بیمارستان
متن کامل [PDF 740 kb]   (86 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/5/2 | پذیرش: 1398/5/2 | انتشار: 1398/5/2


XML     Printدوره 3، شماره 3 - ( 5-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها