:: دوره 3، شماره 3 - ( 5-1397 ) ::
جلد 3 شماره 3 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه توانمندسازی مراقبین سلامت با عملکرد شغلی آنان در مراکز بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی مراغه
آزیتا سالاریان*، محمدعلی رحمانی، هادی مرشدی تنکابنی
چکیده:   (1378 مشاهده)
مقدمه: اندیشمندان مدیریت تحول و بهسازی سازمان، توانمندسازی منابع انسانی را به عنوان راهبردی اثرگذار بر عملکرد و بهسازی نیروی انسانی معرفی کرده اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه توانمند سازی با عملکرد مراقبین سلامت در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشکده علوم پزشکی مراغه   انجام شده است.

 روشکار: مطالعه حاضر ازنوع توصیفی پیمایشی بوده و جامعه مورد بررسی کلیه مراقبین سلامت در مراکز بهداشتی درمانی دانشکده علوم پزشکی مراغه در سال 1396 شامل 156 نفر می­باشد. نمونه آماری 112 نفر بوده که با فرمول کوکران و به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد توانمندسازی اسپریتزر و عملکرد شغلی پاترسون است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS24 استفاده شده است.
 
یافته‌ها: یافته­های نشان می­دهد بین ابعاد توانمندسازی(احساس موثر بودن شغل(452/0=r)،  احساس معنی دار بودن شغل(402/0=r)، احساس شایستگی در شغل(530/0=r) و احساس حق انتخاب در شغل(461/0=r) با عملکرد مراقبین بهداشتی درمانی ارتباط معنی داری وجود دارد.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان می دهد بین توانمندسازی مراقبین بهداشتی و عملکرد آنان رابطه وجود دارد. لذا پیشنهاد می­گردد با تغییر سبک رهبری به سمت رهبری مشارکتی و انجام شیوه های دخیل کردن کارکنان در تصمیم گیری ها و دادن اختیارات بیشتر به آنان ، توانمندی این گروه از کارکنان بخش بهداشت و درمان را ارتقا بخشید تا شاهد بهبود عملکرد آنان در مراکز بهداشتی درمانی باشیم.
واژه‌های کلیدی: توانمندسازی، عملکرد شغلی، مراقبین سلامت، مراکز بهداشتی و درمانی
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/5/28 | پذیرش: 1397/5/28 | انتشار: 1397/5/28


XML     Printدوره 3، شماره 3 - ( 5-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها